Fotografie Anja&Gerard Fotografie

Afgelopen weekend was het 50-jarig bestaan van de Schoof 50 jaar en dat is groots gevierd! Er waren het hele weekend diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Vrijdagmiddag was er een receptie voor iedereen die de Schoof een warm hart toedraagt en waar vele mensen uit het dorp aanwezig waren. Vrijdagavond was er een feestavond voor genodigden: alle vrijwilligers die de afgelopen 50 jaar voor de Schoof actief zijn geweest of nog steeds zijn. Er was een grote opkomst en met een stukje muziek (verzorgd door Rhythm Haakman) een drankje en een hapje heerste er een gezellige sfeer.

Voor zaterdagavond was er een rock ‘n roll avond georganiseerd maar vanwege ziekte kon de band Twenty-Sicks niet optreden. Echter de band Young and Younger heeft dit ruimschoots goed gemaakt en zo werd het toch nog een fantastische avond.

Zondag al weer de laatste dag met mooie muziek van: Zo was Ut, muziek uit vroeger tijden. Wederom heerste er een gezellige sfeer en was er een goede opkomst. Voor de kinderen waren er ook diverse activiteiten en die hebben zich dan ook prima vermaakt.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd weekend van het 50-jarig bestaan van de Schoof!