WERVERSHOOF – De kogel is bijna door de kerk, als de gemeenteraad akkoord geeft op het collegevoorstel dan krijgt Wervershoof in 2020 een geheel nieuwe ‘Zeehoek’, alleen zal de nieuwe Zeehoek niet op de plek komen waar het nu staat maar aan de westkant van Wervershoof.  Voor het nieuwe zwembad is een oppervlakte nodig van zeker 2115m², dit is inclusief parkeergelegenheid.

 

Geen ideale locatie

De gemeente Medemblik had liever gezien dat het zwembad een meer centrale lokatie zou krijgen, ergens tussen Hauwert en Zwaagdijk-Oost maar omdat Hauwert een lintdorp is en Zwaagdijk-Oost op de grens van de gemeente ligt was dit geen ideale locatie.  Medemblik zegt hierover: “Het zwembad zou idealiter aan de rand van een kern liggen waar het goed te bereiken is door bewoners vanuit de gehele gemeente. Met dit in gedachte is er een radius van twee kilometer getrokken rondom de ideale locatie.

De plek die de gemeente nu op het oog, ‘De Tegel’,  heeft in Wervershoof ligt binnen de radius die gesteld is door de gemeente en de grond is ook eigendom van de gemeente Medemblik en is mogelijk geschikt voor een nieuw zwembad. De Tegel heeft op dit moment een agrarische bestemming maar de benodigde infrastructuur om dit terrein te bereiken, autowegen,fietspaden en openbaar vervoerverbindingen, zijn allemaal al aanwezig. Wordt voor deze plek gekozen dan moet de gemeente nog wel toestemming krijgen van de Provincie Noord-Holland. Ook is een nader onderzoek naar een multifunctioneel complex niet uitgesloten mocht de gemeenteraad hier voorkeur aan geven.

Driebaden-ontwerp

De gemeente gaat uit van een ‘driebaden-ontwerp’ voor de nieuwe Zeehoek. “Het voordeel een driebaden-concept is dat de verschillende bassins een temperatuurverschil kunnen aanhouden, waardoor het zwembadcomplex aantrekkelijk is voor meerdere doelgroepen tegelijk. Zo kunnen ouderen, mensen met gewrichtsklachten, en revalidatietherapieën plaatsvinden in een warmer bad, terwijl wedstrijdzwemmers zich in koeler water kunnen bevinden. De beweegbare bodem in het conceptontwerp heeft als voordeel dat het zwembad voor verschillende doelgroepen gebruikt kan worden. Zo kan de bodem omhoog voor zwemlessen, revalidatie zwemmen en aquarobics, en omlaag voor wedstrijdzwemmers en waterpoloërs. Met drie bassins – in tegenstelling tot één, twee of vier bassins – kunnen vrijwel alle doelgroepen worden bediend zonder onnodige kosten te maken”, volgens de gemeente Medemblik.

De geschatte investering voor het driebaden-ontwerp zijn €8.100.000,-. Waarvan €6.500.000,- inclusief onvoorzien voor de bouw van het complex, €1.000.000,- voor grond en infrastructuur, en
€600.000,- voor extra verduurzaming van het complex. Mocht er worden gekozen voor een nieuwbouw zwembad dan loopt de erfpacht van het huidige zwembad af en moet de gemeente de opstallen overnemen van de stichting. De hoogte van het overnamebedrag moet in overleg met de stichting worden bepaald, dit bedrag is niet meegenomen in het geschatte investeringsbedrag van € 8.100.000,- voor het nieuwe zwembad.

Hogere subsidielast

De gemeente verwacht dat de exploitatiebegroting van het zwembad zeker de eerste vierjaar zal groeien naar de maximale bezoekerscapaciteit, waarna een vrij constant beeld van inkomsten en kosten zal zijn. Vanaf het vierde jaar zijn de geschatte inkomsten rond de 800.000 euro en is de subsidiebehoefte 400.000 euro per jaar. De totale lasten zullen rond de 1.2 miljoen euro uitkomen op jaarbasis.

De gemeenteraad gaat binnenkort over het voorstel van het college praten maar ook zullen er nog bijeenkomsten met omwonenden komen.