11.4 C
Wervershoof
vrijdag, mei 14, 2021

​”Werenfridus, waar talent kan groeien”

Basisschool Werenfridus is een sfeervolle dorpsschool. We zijn een school waar ieder kind zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen. Waar we oog hebben voor ieder kind. Het sociaal- emotioneel welbevinden van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Daarom draagt basisschool Werenfridus de titel Vreedzame School. Met ons onderwijs richten wij ons op de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren wij ze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Naast gerichte instructie, leren de kinderen op een gestructureerde manier zelfstandig werken, samenwerken en onderzoekend leren. De leerstof wordt zo aangeboden, dat elk kind kan werken op zijn of haar eigen niveau binnen de groep. Daar waar nodig bieden wij extra ondersteuning. Verder wordt er voor de leerlingen die meer aankunnen, gezocht naar voldoende uitdaging binnen de leerstof. Naast de inzet van de leerkracht wordt ons onderwijs ondersteunt door de intern begeleider en indien nodig in samenwerking met externen.Het karakteristieke gebouw is voorzien van alle moderne technieken die het huidige onderwijs nodig heeft. Daarnaast beschikken we over een prachtig nieuw uitdagend schoolplein, waar onze kinderen optimaal kunnen genieten!

We blijven vernieuwen en ontwikkelen!
Het team van de Werenfridus bestaat uit 20 enthousiaste leerkrachten die uitstekend onderwijs verzorgen aan uw kind. Wij blijven ons ontwikkelen op onderwijsgebied. We werken met actuele methodes en werkvormen. Om het taal- / reken- en spellingsniveau verder te verhogen, werken we van groep 1 t/m 8 met een doorgaande lijn. Engels in de basisschool? Jazeker! Op de Werenfridus wordt vanaf groep 1, tot grote verbazing van de kinderen zelf, Engels gegeven. De midden- en bovenbouw werkt met thema’s op het gebied van aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Door het thematische aanbod worden ze gestimuleerd om onderzoekend en samenwerkend te leren. Dit zorgt voor heel veel enthousiasme en leerzame momenten.

Onze school
De leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over acht groepen. De groepsindeling is gebaseerd op jaargroepen en zo min mogelijk in combinatiegroepen. Wanneer het niet anders kan, wordt er wel gekozen voor combinatiegroepen. Onze schooltijden zijn van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:15 uur tot 15:30 uur. Woensdag tot 12:00 uur. De groepen 1 t/m 4 zijn daarnaast ook op vrijdagmiddag vrij.

Sociaal welbevinden
Op de Werenfridus vinden we het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Mede daarom werken we met het programma De Vreedzame School. We leren de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan. Het waarderen en accepteren van elkaar staat hierbij centraal. Pestgedrag wordt hierdoor niet alleen aangepakt, maar voorkómen. Belangrijk is de verantwoordelijkheid met elkaar te dragen. De leerlingen denken mee over verschillende zaken die hen aangaan bij ons op school. Dit gebeurt in onze leerlingenraad. Vanaf groep 5 wordt hiervoor in elke groep een vertegenwoordiger gekozen door de klas. Daarnaast zijn onze ouders ook heel belangrijk, samen geven wij vorm aan ons onderwijs. Ouders helpen mee in de klas en onze actieve oudervereniging organiseert vele activiteiten samen met ons enthousiaste team van leerkrachten. Verder hebben we ook een betrokken medezeggenschapsraad.

Digitale vaardigheden ontwikkelen?
In alle groepen wordt gewerkt met touchscreens. Deze digitale schoolborden geven vele mogelijkheden om ons onderwijs via de digitale wereld vorm te geven. In groep 1-2 werken we met IPads en een kleine robot. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van chromebooks. De kinderen leren op een juiste manier omgaan met werken in de Google cloud en ontwikkelen allerlei digitale vaardigheden. Zo blijven we altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Buitenschoolse opvang
Smallsteps verzorgt de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in het gebouw van de Werenfridus. Zij hebben de beschikking over een eigen vleugel. Een welkome aanvulling als u hier gebruik van wilt maken!

Verdere informatie?
Meer informatie over de school, schoolgids, infogids en allerlei activiteiten van het afgelopen schooljaar kunt u vinden op onze website: www.werenfridus-wervershoof.nl Of volg ons op Facebook of instagram.
De infoavond van de Werenfridus is dit jaar online op: dinsdag 9 februari via de volgende link kunt u deze volgen: informatieavond aanmelding nieuwe leerlingen Graag van tevoren aanmelden via de mail: directie.werenfridus@skowf.nl

Inschrijven?
Wilt u n.a.v. de informatieavond uw kind inschrijven? Stuurt u ons dan een mail naar bovenstaand e-mailadres met uw gegevens, dan krijgt u een inschrijfformulier thuis. U kunt het inschrijfformulier ook vanaf de site downloaden en printen. Wilt u de inschrijving liever telefonisch regelen, dat kunt u bellen met Frans van Doorn: 0228-581739. Wanneer de maatregelen het toelaten, bent u altijd Welkom voor een “echte” rondleiding. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze directeur.