In een Kernvisie kan een woonkern, in dit geval Wervershoof, aangeven wat goed is en wat men wil behouden, wat beter kan en wat men wil vernieuwen in de komende 10 tot 15 jaar. Twee belangrijke onderwerpen zijn verkeersveiligheid en woningbouw. Beide onderwerpen zullen wij behandelen op de bijeenkomst op 15 april om 19.30 uur in de Schoof. Wilt U Uw mening geven kom dan meepraten.

Voor wat betreft de verkeersveiligheid willen wij de gemeente adviseren over het gebied Vok Koomenweg, Matjedor, Europasingel, Simon Koopmanstraat. Wij maken ons zorgen over het inkomend verkeer vanaf de Vok Koomenweg richting het dorp. Als er straks nog meer kinderen, dan nu, naar de Westrand gaan i.v.m. het zwembad en de tennisbanen zullen wij moeten zorgen voor een veilige oversteekplaats als zij huiswaarts gaan. Wij zijn van mening, dat er nu al maatregelen nodig zijn en hebben daar reeds contact met de gemeente over. Maar ook op andere wegen in het dorp wordt te hard gereden en daar moet wat aan gedaan worden.

De woningbouw is echt een zorgenkindje. Wij krijgen woningen toegewezen door de provincie, maar hebben geen grond om te bouwen. Er is behoefte aan woningen voor ouderen en jongeren ( starters). Wij hopen van harte, dat T.V. de Kaag de overstap naar de Westrand snel maakt, zodat daar grond vrijkomt voor deze woningen. Wij adviseren om daar een groene wijk van te maken. Als het ware een overloop naar het daar achter gelegen bos. En veel waterpartijen en een aansluiting op het open vaarwater, zodat de Kaagpolder ontsloten kan worden.

Wij vragen U mee te komen praten op 15 april in de Schoof. De Kernvisie commissie bestaat uit; Anneke Koomen, Kitty Visser Steltenpool, Dennis Swart, Wouter Steltenpool, Karin Gitzels Grent, Karin van Dijk, Vera Sijm, Dylan Grooteman, Pascal Meester, Peter Immen,  adviseur verkeersveiligheid Frans de Lange en Bernadette van Rooyen, die meepraat indien nodig.

U kunt ons via Email bereiken op; kernvisiewervershoof@gmail.com

Tot 15 april in de Schoof.

namens de commissie, Bram Visser