Piet Buis reikt de Jan Buis Bokaal uit aan Gerrit Broedersz

Op 6 februari begon het LIBRE-TOERNOOI biljarten met als inzet de Jan Buis wisselbeker, die dit jaar verdedigd moest worden door Arie Ruiter.

De eerste twee avonden verliepen de partijen zeer voorspoedig en daardoor kon op de slotavond ontspannen begonnen worden met een borreluurtje, waarbij de eerste borrel werd aangeboden door Karin en Frank, gevolgd door een heerlijke snertmaaltijd compleet met roggebrood met spek.

Bij de aanvang van de biljart finalepartijen werden er via loting twee poules van vier personen geformeerd, die onderling gingen strijden om de eerste en tweede plaats in hun poule. De personen die als tweede waren geëindigd in de poule, te weten Arie Ruiter en Siemen Weel, streden om de derde en vierde plek in de eindstand, waarbij Arie Ruiter op kordate wijze wist af te rekenen met zijn tegenstander en de derde plek voor zich kon opeisen in 13 beurten.

Daarna werd de finale gespeel door Gerrit Broedersz en Klaas Meilink, waar Gerrit de sterren van de hemel speelde en in 12 beurten zijn tegenstander het nakijken gaf.

Nu volgde de prijsuitreiking en voorzitter Wil Sijm had als verrassing Piet Buis, de zoon van Jan, gevraagd om de wisselbeker, ooit door zijn vader aan de club beschikbaar gesteld, te willen uitreiken aan de kampioen. Piet had dit voorstel met veel plezier aangenomen en zei zeer vereerd te zijn om de winnaar Gerrit Broedersz de Jan Buis Bokaal te mogen overhandigen.

Er werd daarna nog lang nagepraat over de verrassende ontknoping van dit toernooi. Organisatie, bestuur en deelnemers kunnen met veel plezier terugkijken op dit jaarlijks evenement.