Maar wanneer? Na bijna 2 jaar overleg en de nodige hindernissen heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op de verhuizing. Wel aangepast als het gaat om wie welk deel van de kosten gaat dragen.

De totaalkosten van 1.065.000,- zijn als volgt verdeelt. 24.000,- stichting westrand,
189.000,- TV de Kaag, € 659.000,- Gemeente en 192.000,- subsidie provincie. De verplaatsing tennispark is begroot op totaal 531.000,- en de aanleg van een nieuw trainingsveld en extra parkeerplaatsen op 531.000,-.

Belangrijkste reden voor de verhuizing is het samengaan van voetbal, handbal en tennis. Echter heeft de handbal al aangegeven over +/- 5 jaar geen gebruik meer te zullen maken van de buiten accommodatie omdat handbal dan een volledige binnensport zal zijn (als reeds aangegeven in bijlage behorende bij raadsbesluit).

Als de tennis tzt de plaats van de handbal zou innemen zullen de kosten zeker gehalveerd worden. Aanleg nieuw trainingsveld en parkeerplaatsen komen dan in ieder geval te vervallen.

Ook zal in de komende 10 jaar sprake kunnen zijn van een verhuizing van de Dars ( sporthal etc.) naar de Westrand zodat ook de binnensporten hierbij aansluiten. De huidige Dars nadert zijn uiterste houdbaarheidsdatum. Als alle betrokken verenigingen, de gemeente en betrokken ondernemers samen optrekken kan er een echt mooi en betaalbaar sportcentrum incl. zwembad ontstaan. Wel geldt dan misschien dat de spelregels overdaad schaad en samenwerking loont op een goede manier moeten worden ingevuld.

Peter van der Thiel, Wervershoof