Zoals bekend zal de 4 mei herdenking in een zeer versoberde vorm plaatsvinden. We volgen hierbij de richtlijnen van de veiligheidsregio en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zo komt de herdenking wel in een heel schril contrast te staan met onze oorspronkelijke bedoeling, waarbij we de plechtigheid zouden beginnen in de kerk, gevolgd door een stille tocht naar het monument, waar de herdenking zou worden vervolgd. Nu maken we dit jaar de herdenking thuis mee. Wat kunt u doen?

Vlag halfstok hangen

Dit jaar roept het Nationaal Comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de hele dag de vlag halfstok te hangen.

Taptoe spelen

Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door blazers, die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Het Nationaal Comité roept blazers in Nederland op het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis om 19:58 uur.
Vooraf zullen in de hele gemeente Medemblik de kerkklokken enkele minuten worden geluid.

Wilhelmus zingen

Na de twee minuten stilte klinkt om 20.00 uur het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste couplet mee te zingen.
Het 4 mei-comité Wervershoof legt, volgens de richtlijnen, niet ’s avonds om 20.00 uur, maar in de loop van de dag een bloemstuk bij het monument aan het Raadhuisplein. Zoals ieder jaar is dit een bloemstuk namens de gehele Wervershoofse gemeenschap. Uiteraard kan eenieder die dat wil, ook op een zelfgekozen moment bloemen leggen bij het monument.

Formatievliegen

De Edambusters gaan ook dit jaar vliegen, het zal een VIC-3 worden. Doelstelling is dan niet om over de monumenten te vliegen, maar juist over de bevolkingscentra, om bewoners vanuit hun tuin of vanaf hun balkon toch van dichtbij een 4 mei gevoel te geven. Ook het tijdschema zal anders zijn als ander jaren, al was het maar dat Lelystad ook als gevolg van Corona andere openingstijden heeft.
De alternatieve route en de passage-tijden zijn nog niet bekend. Via Facebook houden we u op de hoogte.

5 mei

Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de hele dag de vlag uit te hangen.
Om 12 uur zullen ook op deze dag weer in de hele gemeente de klokken worden geluid. Het lag in de bedoeling dat deze klokken voor Wervershoof tevens het beginsignaal zouden zijn voor de aanvang van de Dorpskwis, die inmiddels is uitgesteld, evenals een aantal andere activiteiten, die wij i.s.m. de Gemeente Medemblik hadden georganiseerd.

Tentoonstelling

Ook de tentoonstelling ‘75 jaar Bevrijding’, die Stichting Oud Wervershoof heeft samengesteld i.s.m. het Westfries Genootschap, wordt uitgesteld tot het moment dat deze expositie op een veilige manier kan worden ingericht.