Zondag 5 juli j.l. is de officiële opening geweest van tennisvereniging de Kaag op sportpark De Westrand. Om negen uur begon het openingstoernooi, dat 102 deelnemers had. In poules van drie en vier werd er in dubbels gestreden om de eer.

We begonnen met wat miezerige regen en een flinke wind. Maar in de loop van de ochtend werd het droog en ook de wind werd minder. En tijdens de opening om 16.00 uur scheen zelfs de zon. Voorzitter Bart Schuffels begon zijn speech voor een vol terras, waar men zo veel mogelijk afstand hield. Burgemeester Frank Streng was er namens de gemeente en B&W, er waren vele ereleden en andere belangstellenden.

Bart ging wat terug in de geschiedenis, het nam drie jaar om hier met zijn allen te kunnen zijn. Er waren wat beren op de weg, maar de gezamenlijke aanpak van het voortvarende Kaag bestuur met het bestuur van Stichting de Westrand en hand- en voetbal VVW heeft tot dit prachtige park geleid, aldus de woorden van Bart. Hij bedankte diverse actieve leden voor hun inbreng en steun. Ook bedankte Bart  de besturen van de handbal en voetbal voor hun positieve inbreng.

Daarna was het woord aan Gidus v. d. Swaluw, voorzitter van Stichting de Westrand. Hij ging nog wat verder terug in de tijd, het ontstaan van de Westrand, de brand van de kantine, wat uiteindelijk weer leidde tot dit fantastische sportcafé de Westrand. Hij riep op tot verbondenheid en samenwerking tussen de huidige drie verenigingen; VVW voetbal, VVW handbal en TV de Kaag. Maar hij keek ook even in de toekomst, als er beachvolleybal veld zal worden aangelegd. Ook een verhuizing van sporthal de Dars naar De Westrand staat nog op het lijstje. Mooie vooruitzichten voor een prachtig sportpark waar het goed toeven is. Hij gaf aan, dat bewegen in de toekomst steeds belangrijker wordt en dat men straks niet meer zegt: “Kom bij ons tennissen, handballen of voetballen, maar kom sporten op De Westrand”. Toen was het woord aan de oudste  nog in leven zijnde oprichter ( 49 jaar geleden ) en erelid van de Kaag, Peter Viool. Hij memoreerde het ontstaan van de club; er waren 100 handtekeningen nodig en er stonden vele niet tennissers op die lijst waaronder ook de toenmalige burgemeester Vlaar. Dat leidde tot twee mateco banen bij de Zeehoek. De Kaag groeide snel en  na enkele jaren verhuisde men naar de Slotlaan, waar heel veel zelfwerkzaamheid nodig was om het park te realiseren. Peter was zichtbaar geëmotioneerd, wij weten dat hij erg veel stenen en tegels op de Slotlaan zelf heeft gelegd.. Maar ook hij is verheugd over dit nieuwe complex.

Toen het moment waar wij allen voor gekomen waren; de opening door Peter Viool en Stella Droog ( ons jongste lid), zij knipten samen een lint door en daarna waren er bubbels en werd een toost uitgebracht op de toekomst van de Kaag en De Westrand. Tenslotte gingen Nicolette Swart, Marian Steltenpool, Karel Koper en Nico Meester de baan op voor de officiële openingspartij. Dit hadden zij gekocht op de gemeenschapsveiling.

Om 17.00 uur ging het toernooi verder en er werd gefeest tot in de kleine uurtjes. Omstreeks 18.00 uur was er voor iedereen kip en patat, verzorgd door het personeel van restaurant/café ‘Het  Station’ in Enkhuizen. De kippen vonden gretig aftrek, 120 halve kippen, schoon op!

Wij bedanken iedereen voor hun positieve en opbouwende medewerking de afgelopen tijd en tijdens deze mooie dag op sportpark De Westrand.

Bestuur De Kaag