In november deed Stichting Oud Wervershoof een oproep om trouwfoto’s in te sturen voor onze expositie van 2019-2020, die gewijd wordt aan het tachtigjarige bestaan van het raadhuis. Hierop zijn veel reacties gekomen met prachtige bruidsfoto’s uit de hele periode vanaf 1940. Toch denken we dat er nog veel meer van deze juweeltjes onder u moeten zijn. Daarom doen we nogmaals een oproep om trouwfoto’s in te sturen van huwelijken, gesloten in het Wervershoofse raadhuis. Indien mogelijk graag één van in de trouwzaal en één van buiten, bv op de trappen of het bordes.

Ook andere bijzondere opnames van gebeurtenissen in of om het raadhuis zijn welkom. Hierbij valt te denken aan gemeenteraden en -personeel, huldigingen, evenementen en andere feestelijkheden. U kunt uw foto’s digitaal, met vermelding van de namen van het bruidspaar en trouwdatum of de gebeurtenis met personen en datum, sturen naar: raadhuis@oudwervershoof.nl. U kunt ze ook laten scannen bij Gidus van de Swaluw, Van Maaselandstraat 12, telefoon 06-12999580. U krijgt ze dan meteen weer mee terug, dus klaar terwijl u wacht.

In verband met de AVG (privacywet) verzoeken wij u, bij het insturen van de foto’s, te vermelden dat u: 1. toestemming geeft voor het gebruik van de foto in de expositie, 2. wel/niet toestemming geeft voor het plaatsen t.z.t. van de foto’s op onze fotobeeldbank.

Een tweede oproep betreft familiewapens. Bij de verhalen in de Skriemer komen we zo af en toe een familiewapen tegen, zoals bij de families Aker, Haakman en Steltenpool. We willen graag inventariseren hoeveel families in Wervershoof zo’n familiewapen hebben. De derde oproep is voor een eventueel artikel in een volgende Skriemer, waarvoor we nog op zoek zijn naar mensen die foto’s en/of herinneringen hebben aan de ‘Amsterdammertjes’ uit de jaren ‘60.  Voor de laatste twee oproepen graag uw reacties aan: info@oudwervershoof.nl.

Tenslotte willen we u nog attent maken op onze winterlezing op 27 februari: ‘Archeologische opgravingen in het kader van de aanleg van de Westfrisiaweg’, waarover volgende week meer informatie.