Micheal Laan (31) is voorzitter van Stichting de Schoof. Een vrijwilligersfunctie die hij naast zijn fulltime functie als chapter lead binnen de IT vervult. Het levert hem een overvolle week op die vaak nog doorrolt het weekend in. De vraag rijst: hoe dan? Het antwoord is kort en bonding: “Wie goed doet, goed ontmoet.” En dat is ook precies wat de Schoof beoogt: mensen verbinden.

Vrijdag is zijn vaste Schoofdag. Een dag die doorgaans begint om 8.00 uur en eindigt om 23.00 uur. In de avond is hij vrijwilliger bij Sub, de club voor middelbare school jongeren. Soms is Micheal ook aanwezig bij activiteiten in het weekend. Al met al maakt hij zo’n 12 tot 15 uur per week. Ja, dat is druk, maar hij doet het graag. Niet voor niets is hij al sinds september 2009 als vrijwilliger betrokken bij de Schoof.

Waarom werd jij vrijwilliger bij de Schoof?
Toevallig kwam ik tijdens een cursus EHBO in de Schoof twee vrijwilligers tegen die enthousiast vertelden over wat ze in de Schoof doen. Dit raakte mij meteen, kort daarna ben ik ook vrijwilliger geworden. Want wie goed doet, goed ontmoet. In 14 jaar tijd heb ik enorm veel geleerd. Over samenwerking, leiding geven en over mezelf. Ik begon als begeleider bij de kidsclub en later de kindervakantiespelen. Superleuk om te doen. Per 1 juli 2019 werd ik voorzitter van een geheel nieuw bestuur. Dat kwam als geroepen want ik wil graag steeds weer iets nieuws doen, iets opbouwen en optimaliseren. Ook dat inzicht verkreeg ik de afgelopen jaren en dat kan ik als voorzitter verder uitbouwen.

Hoe zijn de afgelopen jaren voor het bestuur verlopen?
Als voorzitter van het bestuur bewaak ik de grote lijnen, maar werk ik ook hands-on mee. Er is zoveel te doen. We werken met zo’n 70 vrijwilligers die allemaal meer of minder inzetbaar zijn. Dat goed managen is heel belangrijk.

“Als stichting bezuinigen en commerciëler denken”

Het gehele bestuur werd in 2019 ververst en vanuit de gemeente kwam de opdracht om 30.000 euro te bezuinigen. En dat terwijl we altijd geld nodig hebben. Voorheen hadden we een jongerenwerker en een opbouwwerker in dienst. Die functies kwamen te vervallen omdat ze ambulant voor de gehele gemeente gingen werken.
Om geld te verdienen moesten we commerciëler gaan denken en doen. Daar was een betaalde kracht voor nodig, een zakelijk leider. In Michiel Vlaar hebben we de juiste persoon gevonden. Onder zijn leiderschap verbeterde de winstgevendheid snel. Denk aan verdiensten uit concerten en optredens met kermis. Corona legde alles stil, maar sinds februari 2022 is alles weer op de rit. We zijn inmiddels weer een financieel gezonde organisatie.

Extra inkomsten genereren is een belangrijk speerpunt?
Door de bezuinigingen was dat het zeker, maar dat belang neemt wat af. We willen de horeca ook niet in de wielen rijden. Het efficiënter omgaan met onze middelen heeft ook enorm geholpen. We richten ons nu meer op culturele activiteiten zoals de alternatieve beurs, tulpenkeuring, Skriemer uitreiking, verhuur aan verenigingen en steeds meer faciliteiten rond begrafenissen. Naast alles wat we organiseren voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

“Onze missie is het verbinden van Wervershoof”

Wat organiseren jullie zoal bij de Schoof?
Onze missie is Wervershoof te verbinden door mensen samen te brengen. Dat doen we voor alle doelgroepen. We brengen kinderen van verschillende scholen en wijken graag samen. Bijvoorbeeld via de Nemo Wetenschapsclub en de kindervakantiespelen. En voor de middelbare school jeugd is er de Sub op vrijdagavond; barhangen, bankhangen, playstationen, eigen muziek draaien, poolen, bordspelletjes… het kan allemaal. En het is ook voor iedereen, welke identiteit je ook hebt.

“Iedereen wil gehoord en gezien worden”

De Sub is ook jouw club?
Jazeker, naast mijn werk als voorzitter ben ik elke vrijdagavond in de Sub aanwezig. Zo blijf ik betrokken bij de jongeren. Het zijn vaak pubers die wat extra aandacht nodig hebben. Bij de Sub hoeven ze even niet te presteren en op hun tenen te lopen. Ze kunnen over hun gevoelens praten of juist even helemaal stil zijn. We merken dat ze zich bij ons veilig genoeg voelen om hun eigen kledingstijl te dragen en volledig zichzelf te zijn. Ook als dat afwijkt van de zogenaamde norm. Iedereen wil gezien en gehoord worden. Wij bieden daar een veilige plek voor.

Die veilige plek bieden jullie ook voor ouderen?
Die creëren we graag voor iedereen. Zo kunnen mensen aanhaken bij de biljartclub, de kaartclub, de sjoelclub en verenigingen die in de Schoof repeteren. Eén keer in de maand organiseren we het aanschuifbuffet. Een initiatief dat in samenwerking met de gemeente is ontstaan. Het is altijd afgeladen vol en beregezellig.

Welke taken neemt het bestuur op zich?
Wij zetten de grote lijnen uit en voeren het samen met het personeel en de vrijwilligers uit. Waar wij ons daarnaast mee bezig houden is gericht op de lange termijn. Ik begeleid het traject met de GGD die zich misschien met hun consultatiebureau in de Schoof gaan vestigen. Naast regelgeving is ook het creëren van de juiste huisvesting een hele klus. Wij hebben de ruimte, maar niet altijd de inrichting.

“Jij bent opbouwpastoor, geen onderhoudspastoor”

Momenteel zijn we bezig met de verduurzaming van het gebouw. Ook daarvoor hebben we veel contact met de gemeente en de politiek. Het past me, ik werk graag aan efficiëntie. En als iets eenmaal op poten staat, werk ik graag weer aan iets anders. Jij bent opbouwpastoor, geen onderhoudspastoor, zei iemand tegen me. Dat klopt helemaal.

Wat vind je het leukste aan je vrijwilligerswerk voor de Schoof?
Dat is tweeledig. Ik vind het leuk om jongeren te begeleiden en om als voorzitter overal een vinger in de pap te hebben. Om altijd de mogelijkheden te zien, te connecten en te verbeteren. Daarin leer ik veel. Ik zit nu in jaar 4 van het voorzitterschap dat maximaal 6 jaar mag duren. We kijken alvast uit naar een goede opvolger. En naar nieuwe bestuursleden want ook die zijn nodig.

Dus ik zou zeggen: heb je zin om mee te bouwen aan het verbinden van mensen en organisaties in Wervershoof en omgeving? Mail naar micheal@deschoof.nl.

www.deschoof.nl

Vorig artikelGerarduskalender
Volgend artikelNajaarsconcert excelsior