Toen er indertijd plannen waren bij de Stichting Omnium Sport De Westrand om bij de ijsbaan aan de Westrand een skeelerpiste aan te leggen met kantine en berging, deed de KBO tevens een verzoek voor de aanleg van jeu de boulesbanen op dit sportcomplex. 

In 2013 zijn de plannen uitgewerkt en werden er naast de nieuwe kantine vier jeu de boulesbanen aangelegd voor de Westrand Boulers. Dit kwam mede tot stand dankzij de steun van Woningstichting Het Grootslag en de Pius Stichting te Bergen en niet te vergeten, de enorme zelfwerkzaamheid van veel vrijwilligers. 

Op 17 mei 2014 werden de banen officieel geopend. De animo was meteen groot, er waren al snel ruim dertig leden. De eerste jaren draaide de Westrand Boulers onder de paraplu van de KBO, met hun bestuursleden Simon Steltenpool en Arie Botman als leiding van de jeu de boulesafdeling, bijgestaan door Dirk van der Gulik en Rita Okhuijsen. Heel even was er zelfs een aparte dames- en herenafdeling, waarbij Gon Alkemade-Botman als wedstrijdleidster bij de dames fungeerde. Maar al gauw besloten de twee afdelingen samen te gaan. Dit was kostenbesparend, maar vooral ook gezelliger. 

Na vier jaar werd de Westrand Boulers een zelfstandige vereniging, notarieel vastgelegd op 15 augustus 2018. Het (interim)bestuur voor het eerste jaar werd gevormd door voorzitter Simon Steltenpool, secretaris Dirk van der Gulik en penningmeester Sjaak de Vries. 

Omdat het ledental bleef groeien, werd er in 2018 tevens een verzoek tot uitbreiding van banen gedaan. Tijdens de jaarvergadering van februari 2019 deelde voorzitter Simon mee, dat het verzoek goedgekeurd was: de banen werden uitgebreid van vier naar negen en ook de kantine werd vergroot. Helaas maakte Simon Steltenpool deze uitbreiding zelf niet meer mee. Na een kort ziekbed overleed op 6 oktober 2019 deze altijd positieve en actieve voorzitter en medespeler op 76-jarige leeftijd. 

Op de jaarvergadering in november van dat jaar werden Koos Botman, Bert Ouwerkerk en Joop Visser als nieuw dagelijks bestuur gekozen. 

De uitbreiding kwam in 2020 tot stand, ook nu weer met veel vrijwilligers en lokale vakmensen en met de financiële steun van diverse instanties. 

Inmiddels is ook het terras onder handen genomen en blijft het ledental gestadig groeien: de vijftig is inmiddels gepasseerd.

Op 17 mei wordt het  tweede lustrum gevierd met een toernooi voor de leden. Dit toernooi krijgt als eerbetoon aan onze oud-voorzitter de naam ‘Simon Steltenpooltoernooi’. 

Na afloop volgt vanaf ca. 16.00 uur nog een gezellige nazit, waarbij ook de oud-leden van harte welkom zijn. 

Vorig artikelAlzheimer Café Wervershoof
Volgend artikelMuzikale Wandeling Nexus