Coronatijd betekent ook voor de politiek een bijzondere periode. Juist van de bestuurders wordt veel verwacht in moeilijke tijden. Hoe gaan zij om met deze nieuwe tijd, hoe bedrijf je nu politiek? De twee Meesters uit onze gemeenteraad zijn om een reactie gevraagd.

André Meester van BAMM.

“Dat Corona werkelijkheid werd, beseften wij pas, nadat wij elkaar geen hand meer gaven. En dan gaat het in een stroomversnelling, we mochten niet meer fysiek vergaderen en iedereen bleef thuis. De gemeente Medemblik was een van de eerste gemeentes die digitaal ging vergaderen, via Teams. En ik moet zeggen, het viel me ontzettend mee, het digitale vergaderen, maar toch mis je na een aantal vergaderingen de interactie met je collega’s.

Niet even snel van je stoel om een vraag te stellen aan een collega-raadslid of snel reageren op de voorzitter. Een interruptie is via Teams al sowieso lastig, dat gaat dus met watts-app en dan maar afwachten op je beurt! Nee, geef mij maar weer dat dat ouderwetse vergaderen. Ook voor het sociale contact met de raad, zowel voor, tijdens als na de vergadering.
Bij ons zijn er geen openbare fractievergaderingen meer, we hadden dat een keer in de maand en dan konden inwoners langskomen om over het een en ander van gedachten te wisselen. De fractie zelf vergadert natuurlijk wel geregeld via teams. Wat de coronaproblematiek betreft, de gemeente heeft een protocol en daar kunnen wij naar verwijzen of vragen over stellen.

Wij hadden zelf een nog foutje ‘gemaakt’. In verband met de verkeersveiligheid van winkelcentrum Klaverweide had ik met drie initiatiefnemers van Zwaagdijk-Oost en de fractievoorzitters een ‘anderhalve meter’ veilige coronavergadering belegd in de voetbalkantine van Zwaagdijk. We werden door de gemeente gelijk teruggefloten, samenkomsten zijn verboden! De voetbalvereniging had zo een boete kunnen krijgen van wel €.4000,00 ! Nou ja, gelijk maar gecanceld … De themavergaderingen zijn ook geschrapt die zijn digitaal niet te doen. Ik hoop dat we elkaar weer snel op het gemeentehuis kunnen ontmoeten, elkaar een hand schudden en vergaderen in de raadszaal.”

Ed Meester van CDA

“Nadat begin maart bekend was geworden dat fysiek vergaderen rond de tafel voor onbepaalde tijd niet Meer mogelijk was, zijn de eerste vergaderingen opgeschort. Onduidelijk was voor ons wat er ging gebeuren en of dossiers, en de beraadslagingen en besluitvorming daarvan vertraging zouden gaan oplopen. Gelukkig werd er achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing en op 30 maart hadden wij in de gemeente Medemblik onze vuurdoop met een digitale vergadering van het presidium. Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, bestaande uit de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de burgemeester met ondersteuning van de griffier. Het is geen politiek orgaan, maar veel meer procedureel en huishoudelijk van aard. Het digitaal vergaderen wordt mogelijk gemaakt via de app Teams waarbij jijzelf en de laatste drie sprekers in beeld zijn. De rest van de ‘aanwezigen’ kijkt en luistert op de achtergrond mee. Inmiddels hebben we al aardig wat fractie-, commissie- en raadsvergaderingen achter de rug en de nodige ervaring opgedaan. Vorige week hadden we zelfs een regionale raadsledenbijeenkomst in digitale vorm waaraan circa 100 mensen deelnamen. Het was trouwens maar goed ook dat we enige ervaring opdeden, want niet iedereen kon er even goed mee omgaan. Je kunt je camera en microfoon uitzetten en evengoed deelnemen aan de vergadering. Op die manier kan je bijvoorbeeld koffie halen of even ongegeneerd gapen en hebben de anderen geen last van schreeuwende kinderen of afwassende huisgenoten op de achtergrond. Hoewel niet ideaal, vind ik het een efficiënte oplossing, want, ondanks dat ik al bijna drie maanden niet meer op het gemeentehuis geweest ben, heb ik niet het idee dat we achterop geraakt zijn. Normaal zijn we twee tot vier avonden per week met politiek bezig en dat is er, mede dankzij de digitale oplossing, niet veel anders op geworden.”