Na enkele weken vergaderen en voorbereiding krijgt de organisatie van het 200 jarig bestaan van Wervershoof een goed beeld van hetgeen er staat te gebeuren het komende jaar in het dorp.

Als eerste zijn we begonnen het organiserende comité op te richten, en deze stichting is inmiddels opgericht en notarieel bekrachtigd bij Mantel & Overtoom, notarissen te Andijk. Deze stichting bestaat uit: Jos Botman (Voorzitter) René Dol (Penningmeester) Sandra Botman (Secretaris) en overige bestuursleden: Karin Gitzels, Stefanie Kuin, Ton Schouten, Karel Koper en Frank Bot. Vergunningen worden aangevraagd en voor elk evenement die wordt gehouden, is een werkgroep gemaakt. Voor een aantal van deze hebben we nog wat vrijwilligers nodig. Tevens hebben we handige en creatieve mensen nodig om op te bouwen of te werken aan de diverse projecten. U kunt zich aanmelden bij Sandra Botman of via de mail m.botman@zonnet.nl. Er zal een vlag worden ontworpen en hier heeft Floor van Paassen al een mooie opzet voor gemaakt. Zij was degene die het winnende logo instuurde (www.zuiverwerk.nl). Er zullen ook zuilen worden geplaatst bij elke ingang van Wervershoof om dit feestelijke jaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Zoals al eerder aangegeven, worden de festiviteiten verdeeld over meerdere data en wordt er geprobeerd alles wat Wervershoof ademt, te betrekken in deze unieke gebeurtenis. In grote lijnen zijn we er wel redelijk uit hoe de festiviteiten eruit zullen komen te zien, en op welke datum deze zullen worden gehouden in het volgende programma:

1. Zondag 7 Mei staat in het teken van 200 jaar kerk. Er komt een processie tocht vanaf het Raadhuis naar de kerk waar een mis zal worden gehouden m.m.v. de koren van Wervershoof.
2. Zondag 11 juni staat in het teken van 200 jaar onderwijs. Dit wordt gehouden in de Werenfridusschool, waar het onderwijs door de jaren heen zal worden uitgebeeld.
3. Zaterdag 1 juli en zondag 2 juli staan in het teken van al onze sportverenigingen. Deze 2 dagen zullen worden gehouden in de Dars. De verenigingen zijn uitgenodigd om mee te denken over hoe deze 2 dagen ingevuld kunnen worden voor elke vereniging en voor alle inwoners.
4. Donderdag 28 september is de eerste avond van een 3 daags evenement die gehouden zal worden in een grote feesttent. Deze wordt geplaatst op het dorpsplein in het centrum van ons dorp. Deze donderdagavond staat in het teken van 200 jaar ondernemerschap en is dan ook voor deze ondernemers en aanhang bestemd.
5. Vrijdag 29 september staat in het teken van al onze verenigingen/stichtingen en inwoners van Werverhoof. Dit wordt voor hen ook een feestavond.
6. Zaterdagmiddag 30 september, de slotdag, beginnen we om 14.00 uur voor oud-Wervershovers en ouderen, waar een receptie voor wordt georganiseerd met een koppie en een borrel.
7. Zaterdagavond wordt een geweldig feest voor een ieder die wil komen, dus voor jong en oud en zullen de festiviteiten omtrent het 200 jarige bestaan worden afgesloten.

Deze drie dagen in de feesttent zullen worden ondersteund door SMEW, onze plaatselijke bands en artiesten die wij zelf zullen regelen. Middels de Binding zullen we u met regelmaat op de hoogte houden, en gaan we dieper in op de evenementen die gaan komen. Hierin zullen we aangeven hoe de activiteiten er precies uit zullen komen te zien en wat u hiervan kan verwachten.

Mocht u vragen/opmerkingen of wensen hebben vernemen wij dit graag en kunt u mailen naar het secretariaat: m.botman@zonnet.nl.

Stichting 200 jaar Wervershoof

Vorig artikelJohn Farmers’ Whistles in het Oude Raadhuis
Volgend artikelGemeenschapsveiling Zwaagdijk 17 februari met ruim 600 koopjes