Vanuit sociaal cultureel centrum De Schoof waait een frisse wind. Op 8 oktober vanaf 19.30 uur maak je kennis met het 7-koppige nieuwe bestuur en de aangescherpte missie en visie. Kom ook luisteren én meepraten. Want De Schoof staat voor verbinding tussen mensen. Samen kom je verder dan alleen. Ben jij erbij?

Micheal Laan (27) werkt al 10 jaar als vrijwilliger voor De Schoof. Hij nam al  eerder zitting in het bestuur en is na 1,5 jaar terug als voorzitter. Een dankbare taak die hij met beide handen aangrijpt.

Neuzen dezelfde kant op

‘Door bezuinigingen kwam De Schoof de afgelopen jaren onder grote druk te staan. We werden gezien als een dorpshuis en hoewel we deels de functie van een dorpshuis vervullen, is De Schoof nog zo veel meer. Wij doen breed sociaal cultureel werk vanuit doordacht beleid. Daarom hadden we altijd een jongerenwerker in dienst, maar die is wegbezuinigd. Dat gaf veel strubbelingen.

Het was noodzaak om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Na een handtekeningenactie vorig jaar zijn we als mogelijk nieuwe bestuur opnieuw met de gemeente om tafel gegaan. Het was een fantastisch goed gesprek dat hoop geeft voor de toekomst. Het gaf me net dat laatste zetje om de rol van voorzitter op me te nemen.’

Nieuwe missie en visie

Onlangs maakte het oude bestuur plaats voor het 7-koppige nieuwe bestuur. Dames en heren, jong en wat ouder, vol frisse zin en bestuurlijke ervaring.  Samen hebben ze de missie en visie aangescherpt en gaan ze een andere koers varen. Omdat de huidige tijd en voortschrijdend inzicht daarom vraagt.

Micheal: ‘Het voormalige bestuur heeft het goed gedaan. Zeker gezien de tegenslag die zij hebben ervaren. Maar na jaren is het tijd voor een frisse blik.

We hebben de missie en visie aangescherpt en gaan een andere koers varen.

Onze missie luidt: De Schoof verbindt Wervershoof.

Onze visie luidt: op een duurzame, sociale, culturele en educatieve manier mensen met elkaar verbinden.

Nieuwe koers

Op basis van vijf speerpunten gaan we werken aan een duurzame, meer transparante verbinding met dorpsgenoten, gemeente en vrijwilligers.

Deze speerpunten zijn:

Zichtbaarheid. We zullen vaak aanwezig zijn. Binnen De Schoof en bij aanverwante partijen en activiteiten.

Betrokken. We willen ook zelf meer binnen de club participeren.

Duidelijk. We zullen vaker en concreter naar de buitenwacht communiceren.

Zakelijk. We zijn een club van vrijwilligers, maar moeten ook de continuïteit van de stichting waarborgen.

Transparant. Als ons fundament stevig staat mag iedereen als toeschouwer zijn bij een vergadering en waar relevant meedenken en -praten. Ook geven we inzage in de investeringen die we doen.

Het nieuwe bestuur zal de komende drie jaar, samen met het team vrijwilligers, activiteiten organiseren en faciliteren.  Daarna kan het ambtstermijn met drie jaar worden verlengd. De komende weken stelt ieder bestuurslid zich voor in weekblad Binding.

Maak kennis en doe mee

Maak dinsdag 8 oktober zelf kennis met het bestuur en de ideeën. Het wordt een interactief programma waarbij ook jij mag meedenken en meepraten. Want ook hier geldt: samen kom je verder.   

Door onze plannen openbaar te presenteren zetten wij een eerste stap naar open en transparant zijn. Het belooft een energieke avond te worden. Wij hopen op veel vruchtbare samenwerkingen de komende jaren!

Datum: Dinsdag 8 oktober 2019

Locatie: Cultureel Centrum De Schoof. Aanvang: 19.30 inloop, 19.45 uur start bijeenkomst, 21.00 afsluiting