“De kinderen voor het eerst op de baan, dat is elke keer weer de mooiste dag van een ijsperiode”, zeggen een aantal vrijwilligers van ijsclub ‘De Noord’. Dit jaar is er eindelijk weer een vorstperiode, zodat dit moment op donderdag 11 februari weer plaats vindt. Het ijs ligt er mooi bij. Er is veel werk verzet om de baan sneeuwvrij en strak te krijgen. Wervershoof kan weer op de baan, als is het in deze tijd wel met een reservering.

Sinds 2008 ligt de ijsbaan bij het sportcomplex De Westrand aan de Theo Koomenlaan. Voor die tijd lag deze bij De Zeehoek. Een mooie plek, al was het vervelend, dat men er pas vanaf november gebruik van kon maken. Er was dan achterstallig onderhoud en kon de baan laat met water vol lopen. In 2006 werd de pachtperiode door de Stichting Zeehoek niet verlengd. Dit ging niet zonder slag of stoot, want men kwam zelfs tot het gerecht. De medewerking van de gemeente was echter goed en kon er een tijdelijke opslag worden gevonden. De gemeente en het Waterschap boden een plaats aan bij de waterberging. Een rechthoekige baan met de grootte van een voetbalveld. Sjaak Bakker en Ton van de Klundert vertellen er over. “Dat was een nieuwe start, al was de baan niet naar onze zin. Wij wilden een ellipse vorm en een baan van tenminste 333 meter, zodat wij ook wedstrijden konden houden. In 2008 werd een baan met een diepte van 20 centimeter uitgegraven. Er werd 2800 m2 grond verzet. De baan werd voorzien van een permanent hekwerk. Dat hekwerk was voor ons een vereiste vanwege de veiligheid voor kinderen, die anders zo ergens de baan konden verlaten en een sloot met minder goed ijs overstaken. De realisatie van een berging, sanitaire voorzieningen en een vergaderruimte kostten veel overleg, maar het kwam er.”

De ijsclub vaart er wel bij. Er volgen vier winters met veel natuurijs. Men maakt gebruik van een keet van de fa. Koper, waar zo’n tien mensen plaats kunnen nemen. Dat is natuurlijk niet voldoende. Er moet een gebouw komen om schaatsliefhebbers een ruimte te geven om even tot rust te komen onder het genot van ‘koek en zopie’. Er volgt weer overleg met de gemeente.

“Een multifunctioneel gebouw zou een mogelijkheid kunnen zijn. Vanuit de politiek (PW2010) kwam het idee om een skeelerbaan in te richten. We hadden veel contact met Anneke van der Geest, die zich hiervoor hard maakte. Het lukte, waarna Sjoerd Huisman opperde om een oplopende baan, geschikt voor wedstrijden, te maken. Monnie de Vries was een kei met het regelen van subsidies en vergunningen. Met financiële ondersteuning van de gemeente, de provincie, sponsors en eigen middelen kwam het zover. In 2013 is dit in drie maanden door de inzet van vrijwilligers gerealiseerd. In 2020 werd het gebouw uitgebreid. Wij maken deel uit van de Stichting Omnium Sport De Westrand. Het gebouw wordt gebruikt door ons, de skeelervereniging, de leden van de jeu de boule en de schilderclub. Het gaat allemaal prima. De samenwerking met de omliggende verenigingen verloopt ook goed en ondersteunen wij elkaar waar nodig.“

Alles is nu op één plek. Alle materialen kunnen ook eindelijk hier worden ondergebracht. Dat scheelt voor het onderhoud (ook in de zomer, zoals gras maaien) ontzettend veel uren. Voor het schuiven van sneeuw is dat helemaal perfect. De schuiver hoeft niet meer van elders te worden gehaald en zijn de borstels niet meer bevroren. Elk jaar laten de vrijwilligers de baan vol lopen. De baan ligt op een ideale plek, op een scheidslijn van hoog en laag water. Na het openen van de watertoevoer is de baan binnen 12 uur gevuld. Na de winter is de afvoer ook snel geregeld. Het water loopt zo weer de sloot in.

Er kan de eerste jaren nog steeds elke winter worden geschaatst. Van 2014 tot en met 2020 is er geen ijs, met uitzondering van 2017. En dat jaar is ook weer uitzonderlijk, omdat de baan pas op 1maart bevroren is, waarna er vier dagen ijspret is.

In een ijsperiode is een ijsbaan onmisbaar. Zeker wanneer het ijs op de sloten en De Vliet onbetrouwbaar is. Dan worden er duizenden rondjes geschaatst, worden er figuren gereden, is de jongste jeugd aan het dollen en is men gezellig onder elkaar in het clubgebouw.

Gerard Bot