De leden van Sint Caecilia willen van alles, maar er kan en mag (nog) helemaal niets. Het Coronavirus heeft ook Sint Caecilia in een wurggreep. Een van de weinige dingen die nog wel kunnen is thuis repeteren. Dat is zeker nuttig, maar uiteindelijk gaat het om het samenspelen.

Hoe dat ooit weer moet? Wij hebben nog geen uitgewerkte ideeën. Natuurlijk zal eerst de Schoof weer open moeten gaan. Is er dan genoeg ruimte om aan de 1,5 metersamenleving te voldoen?

Geen enkel lid kan zich herinneren, dat wij op Koningsdag (vh Koninginnedag) en de Dodenherdenking van 4 mei geen muzikale invulling van de plechtigheden konden geven.
Dit voelt onwezenlijk, maar is anno 2020 de keiharde waarheid. Een aantal leden gaat toch proberen vanuit een thuissituatie op 4 mei “The last Post” te spelen. Wij hopen op prachtig stil weer, zodat u om 19.58 uur iets van deze klanken zult vernemen. Onze jeugdleden, die op les zitten, krijgen via videobellen toch nog enig muziekonderwijs.
De collecteweek voor Sint Caecilia stond gepland in week 21 (18 t/m 22 mei), maar wij kunnen en mogen niet bij u langskomen. Gelukkig hebben zich, afgelopen 100-jarig jubileumjaar, tientallen vrienden aangemeld om de muziekvereniging duurzaam financieel te ondersteunen.
Hun bijdrage zal in week 21 worden geïncasseerd.
De meeste kosten lopen gewoon door en de reserves zullen moeten worden aangesproken.
Als u ons een financieel hart onder de riem wil steken zijn wij zeer dankbaar. Sinds 2019 is de Stichting Vrienden van Sint Caecilia in het leven geroepen.
Het IBAN-nummer van de Stichting is NL27RABO0335339336.
Heel hartelijk dank.

Het bestuur van muziekvereniging Sint Caecilia.

Vorig artikelSteun hand- en voetbalvereniging V.V.W. in deze Corona-crisis: koop een westrand-pakket
Volgend artikelWat betekent vrijheid voor mij?