MEDEMBLIK – Fiber NH is gestart met de werkzaamheden om in het buitengebied van de gemeente Medemblik glasvezel aan te leggen om zo iedereen van snel internet te kunnen voorzien. Het bedrijf heeft hiervoor de vergunningen aangevraagd bij het Hoogheemraadschap en de gemeente Medemblik.

Eigen risico

Omdat Fiber NH voor eigen risico werkt is het bedrag dat de gemeente Medemblik voor aanleg van deze supersnelle internetverbinding had gereserveerd nu grotendeels niet meer nodig, de gemeente Medemblik stort daarom 900.000 euro euro terug in het potje van de algemene reservering.

De gemeente Medemblik merkt wel op dat in 2019 er wel een budget nodig is om begeleiding van de civiele werkzaamheden, de algemene begeleiding en het aanpakken van knelpunten te kunnen betalen.

Bron: Medemblikactueel