De telers in Andijk willen 2 geothermische doubletten aan de Nieuwe Dijk in Andijk realiseren. Hiermee kunnen de kassen in het glastuinbouwgebied het Grootslag duurzaam verwarmd worden met geothermie.

De planning is om in de zomer van 2017 te starten met de voorbereidingen. Hierbij zal er gedurende 6-8 maanden een boortoren op de locatie actief zijn. Om de omgeving te informeren, houden de initiatiefnemers een inloopavond in Middenmeer waar de boortoren momenteel staat. Geothermie is het winnen van warm water uit de diepe ondergrond om dit afgekoeld weer terug pompen. Alleen de warmte wordt onttrokken aan het water. Dit is daarom een vorm van duurzame energie.

ECW Netwerk in Middenmeer heeft al enkele jaren ervaring met het winnen en distribueren van aardwarmte ofwel geothermische energie. Met deze aardwarmte wordt nu zo’n 20% van de warmtebehoefte van de aangesloten glastuinbouwbedrijven op AgriportA7 op een duurzame manier ingevuld. Momenteel wordt hier weer geboord voor de uitbreiding van de geothermieproductie. De boortoren is u wellicht wel eens opgevallen vanaf de A7. Na het boren blijft er overigens een bescheiden gebouw over waarin de installaties staan voor het winnen van warmte.

Een groot aantal telers in het Grootslag gebied heeft ECW gevraagd in samenwerking met hen twee geothermiedoubletten en een warmtenet te realiseren. Sinds enkele maanden wordt er daarom hard gewerkt aan de voorbereidingen. Zo hebben de gemeenteraad en een delegatie ambtenaren van de gemeente Medemblik afgelopen mei een bezoek gebracht aan de boring en de centrale in Middenmeer.

We kunnen ons goed voorstellen dat met name omwonenden van het geplande geothermie initiatief in Andijk vragen hebben over deze plannen. Om deze vragen te beantwoorden en ook te kunnen laten zien wat nu precies een geothermische boring en installatie inhoudt, nodigt ECW geïnteresseerden uit om op 27 juli tussen 19.30 uur en 21.00 uur te komen kijken op onze geolocatie aan de Oostlanderweg 15 in Middenmeer. Daar kunt u de boortoren en de geocentrale met installaties etc. bekijken en vragen stellen. In de nieuwe werkplaats zal een doorlopende film het proces verder verduidelijken.

We willen geïnteresseerden vragen om zich per email even op te geven zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt dit doen door Laurens Vlaar een mail te sturen op

l.vlaar@ecwnetwerk.nl en aan te geven met hoeveel personen u wilt komen. Graag horen we dit uiterlijk dinsdag 25 juli van u.  U bent van harte welkom op 27 juli in Middenmeer!

Voor meer informatie: zie ook www.ecwnetwerk.nl