Varen met de schuit of sloep staat bij veel Wervershovers hoog in het vaandel. Wij hebben dan ook al een erg mooi vaargebied, maar de commissie Kernvisie is van mening, dat het verder uitgebreid moet worden. Wij denken daarbij aan het ontsluiten van de Kaagpolder, als de tennisvereniging de Kaag is verhuisd. Maar ook een ontsluiting richting Hoorn via de Streek, richting Zwaag en Blokker zou tot de mogelijkheden moeten behoren.

Daarnaast is er een discussie over de Vooroever tussen Wervershoof en Andijk. Verschillende betrokken instantie’s willen daar een stilte en natuurgebied. Wij willen graag, dat het behouden blijft als recreatiegebied voor Wervershovers en Andijkers.

Wilt U hierover en over andere onderwerpen mee praten kom dan naar de openbare vergadering van de Dorpsraad en de commissie Kernvisie op 15 april om 19.30 uur in de Schoof. Neem Uw mobiele telefoon mee, want U kunt met Uw telefoon meestemmen over diverse stellingen.

De nieuw te schrijven Kernvisie Wervershoof 2019- 2029 ( 2035) moet een document worden, waar de bevolking van Wervershoof achter staat en waar de gemeente Medemblik mee aan de gang gaat. Daarom is Uw mening zo belangrijk.

Elk jaar zal de commissie in samenspraak met de gemeente de visie tegen het licht houden en kijken of er aan de wensen van Wervershoof tegemoet is gekomen. Wat er is uitgevoerd en wat niet en dan natuurlijk waarom niet.

Heeft U voor 15 april al wensen of ideeën voor de commissie, wij zijn bereikbaar op kernvisiewervershoof@gmail.com.

namens de commissie Kernvisie
Bram Visser