Vooraf aan de ledenvergadering overviel het bestuur Bert Haakman met een bezoek. Bert werd thuis gehuldigd voor 60 jaar lid van de zangvereniging.

Hij is al een periode ziek vandaar dat het bestuur hem thuis bezocht. Bert is ook al 32 jaar bestuurslid, waarvan heel veel jaren als voorzitter. Tijdens de vergadering waren er nog 2 jubilarissen, namelijk Joke Morsch en Trudie Dekker. Beiden zijn al 50 jaar lid. Alle jubilarissen kregen een boeket bloemen en een cadeaubon.