Zoals gebruikelijk werd dit jaar weer begonnen met nieuwe zin. We hadden voor het hele jaar alweer een planning gemaakt.

We begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst, met een zeer geslaagde muzikale quiz. 23 deelnemers, pijnigden hun geheugen over liedjes uit het verleden. Vrijdag 6 maart was er een gezellige walking dinner, 23 personen gingen voldaan weer naar huis toe. Daarna was er nog in juni de barbecue. Door de toegeslagen corona zaten de 16 aanwezigen een beetje op afstand van elkaar. Hierna moesten diverse activiteiten worden afgelast.

Corona sloeg verder om zich heen, het dorpshuis moest sluiten. Niet meer gezellig klaverjassen op donderdag, geen handwerken op de woensdagochtend, niet gymmen, helemaal niets. Gelukkig kwam er een kleine verbetering, corona werd minder. Onder de gezellige leiding van Els, werd er op 23 juli een film gedraaid voor 11 personen en op 13 augustus werd er door 14 personen bingo gespeeld. Wel nog de Sinterklaasviering met wat gezellige cadeautjes.

Vanwege corona werden verdere activiteiten afgelast. Geen eetcafés, geen kerststukjes maken en geen kerstbijeenkomst. Voor veel mensen was het noodgedwongen een ongezellig jaar. Voor sommigen een afscheid van hun dierbaren. Eenzaamheid sloeg toe, vervreemding , niet meer de ongedwongen hartelijkheid, een hand op je schouder, knuffels van kinderen. Laten we hopen dat het nieuwe jaar ons de oude dingen weer terug geeft.

Frans Schuit, voorzitter