ANDIJK – 50 jaar oud, broodnodig toe aan een grote renovatie, het Dorpshuis in Andijk. Tijd om ideeën te ventileren over de toekomst van dit Dorpshuis zeker met de komst van een geheel nieuw Sorghvliet waar geen gemeenschappelijke ruimte meer wordt gerealiseerd.

Een mogelijkheid is om het huidige dorpshuis bij het nieuwe Sorghvliet te gaan realisieren zodat jong- en oud er gebruik van kunnen maken en zo ook direct de saamhorigheid tussen jong en oud sterker te maken. Een tweede optie is het huidige dorpshuis te renoveren maar dan blijft het dorpshuis voor die groep ouderen en mindervaliden die slecht ter been is vrijwel ongeschikt om te bezoeken.

Gemeenschappelijke ruimte Sorghvliet

In een gesprek met Els van den Bosch vertelt zij dat het CDA de zorgen deelt die leeft onder de inwoners van Sorghvliet over het niet terugkomen van de gemeenschappelijke ruimte. De zorgappartementen krijgen nu per unit een eigen huiskamer maar ondanks dat is de roep om een gemeenschappelijke ruimte nog sterk, en dit geldt zeker voor de bewoners van de aanleunwoningen en directe omgeving van Sorghvliet.

Els van den Bosch zegt hierover: ,,Juist in deze tijd, waarin eenzaamheid toeneemt, speelt dit een belangrijke rol. Hier moet ons College iets mee. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de Gemeente Medemblik, Woningstichting het Grootslag en het bestuur van Dorpshuis Centrum om te kijken waar samenwerking mogelijk is. Zowel deze partijen als de gemeenteraad hebben als uitgangspunt dat de leefbaarheid op peil blijft.

De gemeenteraad heeft met wethouder van Langen afgesproken dat zij de gemeenteraad én de inwoners van Andijk regelmatig zal informeren over de opties en de voortgang.

Bron: Medemblik Actueel