Door Louise Zijp, coassistent – Malawi, het warme hart van Afrika, zit al sinds kleins af aan in míjn hart. Mijn vader Theo Zijp heeft er in de jaren ’90 in het St. Luke’s ziekenhuis gewerkt als tropenarts en zodoende hebben mijn tweelingzusje en ik er als peutertjes ook anderhalf jaar gewoond. Nu in de laatste fase van mijn studie geneeskunde, had ik de mogelijkheid om daar zelf, in hetzelfde ziekenhuis te werken!

Het was een onvergetelijke stage waarin ik veel heb geleerd, maar waarin ik ook heel droevige situaties heb meegemaakt. Vooral de gevallen met hiv-positieve patiënten (10% van de bevolking), en het feit dat daar dagelijks patiënten aan overleden, hebben een diepe indruk achter gelaten. Terwijl ziekte en overlijden in veel gevallen voorkomen kunnen worden!

Samen met de lokale staf, tropenartsen en de stichting St. Luke’s Hospital Malawi hebben we als coassistenten het project Count 4 Malosa opgezet. Het doel is om €7.500 in te zamelen voor een zogenaamde CD4 count machine voor het laboratorium. Deze machine kan een sleutelrol spelen in de behandeling en in het voorkomen van ernstige ziekte bij hiv.

We hebben al een fantastische €3.200 aan donaties binnengekregen van familie en vrienden, maar we zijn er nog niet. We zijn ontzettend dankbaar voor iedere kleine of grote donatie! Meer informatie en de mogelijkheid tot doneren vindt u op https://getfunded.nl/campagne/4773-count-4-malosa. Op www.louweekly.nl heb ik een blog bijgehouden met nog veel meer verhalen over het coschap en het ziekenhuis.