De gemeente Medemblik heeft een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van Simon Koopmanstraat inclusief de kruising met de Vok Koomenweg en de Kagerdijk. Hierbij is het uitgangspunt om de snelheid te verlagen van 50 naar 30 km/uur.

Op deze avond zijn er tekeningen van het ontwerp aanwezig en wordt er een animatie getoond van het ontwerp. In het voortraject heeft de gemeente overleg gehad met de dorpsraad over de herinrichting van de straat en het advies mede overgenomen om de gehele straat in 30 km/uur in te richten.
De gemeente is voornemens om bij de herinrichting van de weg gelijk ook het riool te vervangen. Dat betekent dat naast het rioolwater ook een leiding wordt gelegd voor het afvoeren van het hemelwater (dit is water van o.a. straatkolken).

Op deze avond willen wij een mening horen over de volgende twee punten
1) Wat vindt u van het ontwerp en wat kan beter?
2) Heeft u last van mogelijk regenwater problematiek bij hevige regen?

Gert Hartog projectleider van dit werk staat u graag te woord op deze avond.

Na deze avond starten wij met rioolontwerp en daarin willen wij ook rekening houden met het water op straat. Aan de hand hiervan kan mogelijk het ontwerp van weg eventueel ook wijzigen.

Dat betekent dat na het afronden van dit ontwerp wij nogmaals een informatieavond gaan houden. Op dat moment kunnen wij ook een definitieve doorkijk geven aan de uitvoering van het werk.

Graag tot ziens op 7 juli 2021 van 19:00 tot 21:00 uur in de
Locatie sportcafe de Westrand Theo Koomenlaan 7 Wervershoof

I.v.m. het houden van een fysieke bijeenkomst, gelden de regels van de 1,5 meter wel als uitgangspunt voor de gemeente Medemblik. Hier dient dan ook rekening mee gehouden worden.

Vorig artikelMet de deur in huis bij Harry en Jolanda Manshanden
Volgend artikelLandelijke Tuinvlindertelling