Tjeu Berlijn, fractievoorzitter Hart voor Medemblik, zijn geduld is aan het opraken wat de beloofde verkeersverbeteringen betreft bij het winkelhart in Zwaagdijk-Oost. In 2020 hebben de burgemeester en de eigenaar van het winkelhart in Zwaagdijk-Oost een intentieverklaring getekend om de verkeerssituatie te verbeteren.

Nu een jaar later is er op een waarschuwingsbord voor naderende fietsers maar weinig gebeurd. Zo zouden de omwonenden van het winkelhart betrokken worden bij het proces maar deze hebben tot op de dag van vandaag nog niets vernomen over de voortgang van het proces.

Berlijn wil nu van het college weten wat de voortgang is van de plannen zoals in de intentieverklaring is afgesproken, maar ook of de omwonenden nu al eens actief zijn betrokken bij de plannen. Maar ook over het kostenplaatje heeft Berlijn diverse vragen voor het college. Zo wil Berlijn weten wie er verantwoordelijk is voor de kosten van de nieuwe ontsluiting en wil Berlijn ook graag een doorberekening van het plan zien.

Over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van het verkeer ter hoogte van het winkelcentrum tast Tjeu Berlijn ook in het duister en wil daar ook graag opheldering krijgen van het college van de gemeente Medemblik.

Maar ook is Berlijn benieuwd of er een bestemmingsplanwijziging is geweest voor het woonhuis dat nu een winkelpand is geworden en of dit onderdeel was van de intentieverklaring. Maar ook of het college rekening houdt met een mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum en hoe de gemeente Medemblik de dan toenemende verkeersbewegingen gaat aanpakken.

In samenwerking met onze mediapartner Medemblikactueel

Vorig artikelWervershoof droomt van meer dan winkelen alleen
Volgend artikelmet de deur in huis bij Gert-Jan en Laura Brugman