Als je deze kop leest bestaat er een grote kans dat je het hier niet mee eens bent. Als Wervershovers vinden wij kermisborrels natuurlijk heel belangrijk, maar de laatste jaren lijkt de wet- en regelgeving deze feestjes wel steeds meer te beperken.

Een goed onderwerp voor discussie, vinden wij van de commissie kernvisie. En wij gaan graag met jullie in gesprek over dit onderwerp en over andere belangrijke zaken die ons dorp aangaan. Wij zien jullie daarom graag tijdens onze open- discussieavond in de VVW kantine op donderdag 16 mei.

De avond zal om 21:00 uur starten met een korte inleiding over de kernvisie. Daarna zullen we aan de hand van stelling discussiëren over verschillende onderwerpen die ons dorp raken. Denk hierbij aan woonvoorziening, verkeer en winkelstand. Maar ook aan sport, onderwijs, ondernemerschap en zorg voor jong en oud. Eigenlijk is elk onderwerp dat van belang is voor ons dorp relevant, dus schroom niet om met ideeën te komen! Wij zien jullie graag op 16 mei! Neem je mobiel mee!

Groeten van de Commissie Kernvisie Wervershoof