Vorige week hebben de leerlingen van De Dijkwerkers, De Schelp en De Werenfridus een sponsorloop gehouden. Met deze actie hebben de kinderen geld opgehaald voor hun eigen schoolbibliotheek.

De kinderen hebben in weer en wind enthousiast gerend in en om hun eigen school. Dankzij de inspanning van de kinderen en de bijdragen van sponsoren kunnen de scholen weer veel mooie boeken kopen voor in de bibliotheek. Het doel hiervan is het leesplezier van de kinderen te bevorderen. Namens alle drie de scholen willen we de kinderen en de sponsoren ontzettend bedanken.