Zoals velen van U weten heeft de Dorpsraad zich flink vastgebeten in de woningbouw problematiek en de gemeente flink wakker geschud.

Een en ander heeft er toe geleid, dat er eindelijk een projectleider is aangesteld voor de gehele woningbouw in Wervershoof. De Dorpsraad heeft, middels Bram Visser, wekelijks contact met deze projectleider Frank van der Staay. Vorige week is er een gesprek geweest tussen Frank, Bram en vertegenwoordigers van woningstichting ‘t Grootslag. Daar is afgesproken, dat met onmiddellijke ingang een bestemmingsplan procedure voor het terrein aan de Slotlaan wordt opgestart. Dat het project aan de Slotlaan (deels ) een CPO, bouwen in eigen beheer, project wordt, waarbij wij zekerheid hebben, dat de huizen naar eigen inwoners gaan.

In december is er nog een bespreking en half januari willen wij (als corona het toelaat) twee bijeenkomsten organiseren met omwonenden en geïnteresseerden. Daar zal het plan gepresenteerd worden. Op deze bijeenkomsten komen inschrijfformulieren te liggen, die de geïnteresseerden kunnen invullen.

In januari zal de Tegel opgepakt worden.
Er zal dan ook een bestemmingsplan procedure opgestart worden.
Velen van U weten , dat de Dorpsraad een burgerinitiatief is gestart voor m.n. woningbouw op het Zeehoek terrein. Voor een burgerinitiatief heb je 29 handtekeningen nodig en wij hadden er 423.

Gesteund door al deze inwoners is het initiatief ingediend bij de gemeente en in de raad unaniem aangenomen. De gemeenteraad geeft B&W opdracht om met gezwinde spoed de drie locaties in Wervershoof op te pakken en de Dorpsraad hierbij te betrekken. Intussen hebben er ook al gesprekken plaatsgevonden met de Ontwikkelingscombinatie de Zeehoek. Net als U vinden wij het allemaal veel te langzaam gaan, maar wij houden nu de druk op de ketel.
De Dorpsraad houdt zich vast aan de uitkomsten van de Kernvisie; verplaatsing Zeehoek naar de Westrand, verhuizing Dars naar de Westrand en een integraal kindcentrum (IKC) op de plek van de huidige Dars. Een maand geleden hebben wij de Kernvisie met ambtenaren doorgenomen en er zijn positieve geluiden op de lange termijn. Wij zijn blij met de korte lijntjes, die wij nu met ambtenaren hebben. Vragen kunt U stellen via info@dorpsraadwervershoof.nl

Renovatie Simon Koopmanstraat
In het afgelopen jaar zijn er enkele bijeenkomsten geweest over de renovatie van de Simon Koopmanstraat. De projectleider had opdracht van de gemeente om er een 30 km weg van de maken. Na inspraak van de omwonenden is dit plan van tafel en nu werkt men aan een nieuw plan voor 50 km met enkele snelheidsbeperkingen. Het was de bedoeling, dat er 1 januari begonnen zou worden, maar door de wijzigingen zal dat later worden. Ook de riolering en regenwaterafvoer zal vernieuwd worden. Pikant detail in deze is; de uitspraak van burgemeester Frank Streng, dat er in zijn gemeente geen 30 km zone meer komen, veel te duur volgens hem. Dat staat natuurlijk recht tegenover de opdracht namens de gemeente om een 30 km weg te realiseren. Hoe zo communicatie binnen het gemeentehuis? Tenslotte lazen wij deze week een bericht op Teletekst, dat 4 grote steden van plan zijn grote delen van de stad 30 km te maken om tot minder verkeersslachtoffers te komen.

Tja; wat is wijsheid in deze?
Tenslotte, wij hebben na de bijeenkomst over woningbouw in de Dars enkele enthousiaste leden erbij gekregen, maar zoeken nog 2-3 nieuwe leden, die willen meepraten over de toekomst van Wervershoof.

Namens de Dorpsraad Wervershoof,
Bram Visser

Vorig artikelSeniorennieuws
Volgend artikelMevrouw Lakeman winnaar van Winkeliersactie Wervershoof