Onderneemster Esther Sijm heeft vorig jaar maart haar baan in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam opgezegd om te kunnen starten met haar onderneming ‘Doorzorg’. “Binnen mijn eigen regio wil ik meer voor patiënten kunnen doen, die te maken krijgen of hebben gehad met kanker.”

Esther wil als casemanager de coördinatie op zich nemen en een netwerk van deskundigen buiten het ziekenhuis in kaart brengen. “Door deze specialistische hulp met elkaar te verbinden, in plaats van te werken met losse factoren, wil ik de hulp voor patiënten met kanker in West-Friesland verbeteren. Het welzijn van de patiënt staat voorop!”

Pilot starten
“Om mijn uitgangspunten en visie verder te ontwikkelen is een stevig businessplan nodig. Ziektekostenverzekeraars geven aan nog geen pilot met mij aan te willen gaan, o.a. omdat zij nog geen klachten horen van de kankerpatiënten in West-Friesland. Ook de verwijzers, waaronder bijvoorbeeld de huisartsen, laten nog onvoldoende van zich horen.” Esther vervolgt: “West-Friezen zijn geen klagers, ze zijn aanpakkers. Maar dat de ziektekostenverzekeraars geen klachten horen, betekent niet dat er geen verbeteringen noodzakelijk of in elk geval mogelijk zijn. Ik zie kansen genoeg om meer te kunnen doen voor de patiënt.”

Verwijzen en meer
Het landelijk beeld is dat zorgaanbieders verspreid en vanaf hun eigen eiland werken. Vanuit de regering wordt netwerkvorming gestimuleerd. “Mijn mening is, mede door 13 jaar werkervaring binnen een multidisciplinair team, dat je het nog niet redt met een netwerk alleen. Dan verwijzen we alleen. Het zou nog een stap verder kunnen en moeten gaan. De zorgaanbieders om de patiënt heen zouden door coördinatie echt met elkaar moeten gaan samenwerken, met de hulpvraag van de kankerpatiënt als leidraad.”

Rol van Doorzorg
“Het organiseren, coördineren en verbinden van deze samenwerking zou Doorzorg op zich willen nemen. Een casemanager in de eerste lijn die de patiënt voor, tijdens en (met het aandachtspunt op) ná de medische behandeling helpt zijn weg te vinden in het nu gefragmenteerde zorglandschap. De patiënt wordt op die manier sneller geholpen, vindt deze zorg in zijn eigen regio en op het juiste moment tijdens de behandeling. Hiermee voorkomen we het opstapelen van hulpvragen, is de patiënt sneller fit en wordt er op maatschappelijke kosten bespaard.”

Uw stem is belangrijk
Graag zou Esther met de inwoners, (ex)kankerpatiënten van West-Friesland in contact willen komen. “Uw verhalen zijn mijn houvast om ziektekostenverzekeraars te laten inzien dat na de medische behandeling de weg binnen het huidige zorglandschap maar moeilijk te vinden is, waardoor herstel meer tijd kost dan nodig. Door een gesprek en/of het invullen van een door mij opgezette enquête kan ik mijn businessplan versterken. De verbeteringen en aandachtspunten die u als ervaringsdeskundige met mij wilt delen, uw stem, kan ik in contact met de zorgverstrekkers laten horen. Met uw hulp kan ik mogelijk een pilot gaan starten om te kunnen bewijzen dat Doorzorg bijdraagt aan de betere zorg voor de kankerpatiënt in West-Friesland. Doorzorg kan huisartsen en andere verwijzers helpen om de zorg om de kankerpatiënt heen te optimaliseren. Als externe praktijkondersteuner kan ik de hulpvraag analyseren, coördineren en uitzetten in West-Friesland. Op zijn beurt geeft dit weer meer ruimte in de vaak overvolle agenda van de huisarts.”

Wereldkankerdag
Esther zit op 4 februari Wereldkankerdag de hele dag klaar om uw telefoontjes en mails te beantwoorden. “Juist deze dag is voor mij een uitgelezen moment om hierin actief het contact met u te zoeken. Ik heb u nodig.”

Contact
Doorzorg is een initiatief van Esther Sijm. Zij is te bereiken via e-mail esther@doorzorg.nl of bel naar 0228- 232 017. Op de website www.doorzorg.nl vindt u nog meer informatie.

Vorig artikelNieuw of WeerAlsNieuw?
Volgend artikelGeen oud papier vandaag in Onderdijk en Wervershoof