WERVERHOOF – Het voorstel van het college van Medemblik om de tennisvereniging in Wervershoof te verplaatsen van ‘De Kaag’ naar de Westrand waar ook het nieuwe zwembad De Zeehoek moet komen is door de gemeenteraad afgeserveerd.

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen dit voorstel, het CDA en de VVD waren voorstander van verplaatsing naar de Westrand zodat er grond zou vrijkomen om hier woningbouw te kunnen plegen. Andrè Meester van de partij BAMM maakt een 180 graden draai door nu tegen te stemmen vanwege onduidelijkheid over de vrijkomende grond van de tennisvereniging aan de Slotlaan.

Dit is nu van de baan, de tennisclub blijft waar ze zit.