Een van de oudste verenigingen in ons dorp verleent in een hoge mate van kwaliteit en betrokkenheid uitvoering aan wensen van een overledene en diens nabestaanden.

In geval van overlijden komen zij zo snel mogelijk ter plaatse om bij te staan, te adviseren en te verzorgen, alles gericht op een stijlvol en respectvol afscheid. Dit doen zij zowel voor de 4100 leden als niet-leden. Sint Barbara is altijd bereikbaar.

Erika Zuijderwijk en Linda Witjes zijn de twee uitvaartverzorgster van Sint Barbara. Eén van hen is bereikbaar om in geval van een overlijden namens Sint Barbara aan het werk te gaan. Zij worden daarbij ondersteund door acht verzorgingsdames, een dragersgilde en een bestuur.
In een week waarin twee dorpsgenoten overlijden ten gevolge van het coronavirus, spreek ik met hen over hun werk in deze tijd.

Erika: “Wij vragen of we bij de mensen thuis in een geschikte ruimte in gesprek kunnen. De gesprekken voeren wij met een van de nabestaanden, die daarna in beraad gaat met de familie. Zo verlagen wij het besmettingsrisico zoveel mogelijk. Wanneer iemand door corona is overleden zijn juist de nabestaanden voor ons een risico, omdat zij bij hun dierbare hebben verbleven. Van de overledene is na een paar uur geen besmetting meer te verwachten. Normaal gesproken gaan onze verzorgingsdames aan het werk. Wanneer iemand aan corona is overleden wordt de zorg overgedragen aan uitvaartcentrum Dekker in Heerhugowaard. Zij zijn deskundig en goed uitgerust om dit van ons over te nemen. Onze eigen verzorgingsdames werken zelf allemaal in de zorg en kunnen natuurlijk geen risico’s nemen. Dat is voor de nabestaanden wel jammerlijk. Onze dames komen allemaal uit de omgeving, zijn daarmee bekend en kennen de mensen. Dat werkt vaak beter.”

De maatregelen van de overheid gelden ook voor Sint Barbara. De bekende maatregelen, die voor iedereen gelden, maar ook over het houden van condoleances en uitvaarten. Zo mag men bij de uitvaart met maximaal 100 personen aanwezig zijn (15-12-2020), mits de ruimte geschikt is te maken voor de juiste onderlinge afstand. Veel ruimtes zijn niet geschikt voor deze aantallen. Linda: “Er zijn bij nabestaanden veel vragen door de coronamaatregelen. Is thuis opbaren mogelijk? Mag de overledene volgens zijn of haar wens worden vervoerd? Mag de kist open? Hoe verloopt een condoleance? Wat zetten wij nu in een rouwkaart? Moeten we ons laten testen? Wij creëren eerst zoveel mogelijk rust en leggen dan uit wat wel en wat niet kan. Er kan heel veel. Veel mensen zijn heel creatief om een mooie plechtige uitvaart te regelen. Men gaat heel bewust om met de maatregelen. Voor de familie is het heel moeilijk om mensen uit te nodigen, of eigenlijk om niet uit te nodigen. Men vraagt ons daar ook advies over, maar dat laten we echt bij de familie. We zien ook wel, dat familieleden en vrienden in tijdblokjes worden uitgenodigd om afscheid te nemen. ”

Erika: “Wij stimuleren condoleances nu niet. Geen condoleance geeft veel rust, maar het brengt een dubbel gevoel. Mensen moeten toch afscheid kunnen nemen? Het zit er tussenin. Ik adviseer om dit te vermelden op de rouwkaart. Stuur een kaartje met een herinnering aan de overledene is een suggestie. Mensen vinden veel steun wanneer zij later kaarten en brieven met herinneringen lezen. Dat doet meer dan de lange rij mensen, die tijdens corona in korte tijd voorbij komt. Ik merk, dat men de geschreven herinneringen erg waardeert.”

Een uitvaart is in deze tijd geheel anders. Er mogen veel minder mensen aanwezig zijn. Ook bijvoorbeeld een koor kan niet. De muzikale begeleiding komt via de CD of door een zanger(es). Toch kijkt men vaak terug op een mooi afscheid. De eigen inbreng is groter. Een kleine kring is intiemer en emotioneler.

Testen
Laten jullie je wel eens testen? Linda: “Ik heb me een keer laten testen. De gehele familie van de overledene was besmet met het virus. Gelukkig viel de uitslag voor mij goed uit. Het komt ook voor dat een hele familie na een overlijden uit voorzorg wordt getest. Wij zijn heel bewust bezig met de maatregelen en onze bescherming. Onze dragers houden er ook rekening mee. Als het kan wordt de overledene door familie of vrienden gedragen. Wanneer ons dragersgilde dit moet doen, wordt dit zo kort mogelijk gedaan. Er zijn momenten dat wij er niet aan ontkomen. Bepaalde handelingen moeten gewoon worden gedaan.”

Veranderingen
Bij de vereniging merkt men dat een aantal zaken veranderen en wellicht zo blijven. Het is steeds vaker zo, dat een overledene al heeft bepaald hoe een afscheid moet worden gevierd. De wijze van vervoer is ook niet meer altijd met rouwauto’s. Mensen worden bewust van veranderingen en mogelijkheden, ook van financiën die een afscheid met zich meebrengen.

Gerard Bot