Hij zit met een glas water tegenover me aan de keukentafel. Tussen de bedrijven door maakt hij even tijd voor de Binding. De KermisBinding welteverstaan. Want burgemeester Streng houdt de tradities in de kernen van de Gemeente Medemblik graag levend.

Onlangs werd zijn ambtstermijn verlengd met zes jaar. Het voelt als een logisch vervolg. Maar dat is het niet. Ik heb elk jaar een functioneringsgesprek met een delegatie van de raad. Dat zijn zo’n 27 personen die mijn functioneren onder de loep nemen. Moet ook, ik ben burgemeester, maar bovenal mens. Ik heb ruim 44.000 ‘klanten’ en daar doe ik graag elke dag mijn best voor.’
De raad reageerde enthousiast op zijn verzoek om verlenging waarna een gesprek volgde met de commissaris van de koningin. Per 1 juli is het nieuwe termijn van zes jaar ingegaan. Dat betekent ook zes kermissen van Wervershoof erbij.

Betrokken door afstand
Burgemeester Streng is blij, hij voelt zich thuis in onze regio. De fusiegemeente die na de herindeling van 2011 ontstond was reden om voor Medemblik te kiezen. Voordien woonde hij in Zeeland waar hij in Middelburg wethouder was. Ook daar voelde hij zich thuis. ‘Mijn wieg stond in Amersfoort. Iedereen die ergens anders gaat wonen en werken ervaart een zekere afstand. Het onderscheid wordt bepaald door de historie. Daarom zijn families die van oudsher uit West-Friesland komen, nauwer verweven met de omgeving. Dat doet niets af aan de betrokkenheid van anderen, maar er is meer afstand. In mijn geval is dat juist gunstig. Mede daardoor kan ik onafhankelijk kijken, over de (politieke) grenzen heen. Heel belangrijk in mijn functie als gemeentelijk vader.’

Verandering toelaten
Over afstand gesproken. Na de gemeentelijke fusie is die juist verkleind door het toenemende gebruik van social media en digitalisering van de gemeentelijke diensten. Veel, met name oudere, mensen moesten wennen. Zij missen het persoonlijke contact en ervaren daardoor juist meer afstand.
‘De wereld verandert voortdurend. Het is belangrijk dat we het oude durven loslaten en de verandering toelaten. Ik zorg er mede voor dat wij, burgemeester en wethouders, wel de verbinding blijven maken. Van binnen naar buiten toe en andersom. Dat zorgt voor meer interactie dan de vele obligate vergaderingen in het gemeentehuis. Dat is ook nodig, maar mag geen hoofdmoot zijn. Eigenlijk zou het alle dagen verkiezingstijd moeten zijn. Standpunten uitwisselen kun je overal en altijd. Ook tijdens kermis. Om te weten wat voor het individu belangrijk is. Ik wil luisteren, ook naar jou. Die instelling geldt voor ons allemaal. We moeten het samen leefbaar houden. Zo hebben we het programma Leefbaarheid ontwikkeld dat het DNA van de diverse kernen bewaakt. De blauwdruk die het fundament vormt voor alle veranderingen in de tijd.’

Sterke Westfriese identiteit
Burgemeester Streng bewondert de historie van de gemeente en de bijbehorende mentaliteit. ‘De Westfries heeft een sterke identiteit. Met als motto: we werken hard en we vieren hard. En dat in een welkome samenleving waar je mag zijn wie je bent. Ik ervaar dat als een groot gevoel van vrijheid. En met die gedachte wordt ook kermis gevierd.’

Geen inperking kermisborrels
Ook het kermisbeleid verandert. Het is onderdeel van het evenementenbeleid waarin bepaalde regels zijn vastgelegd. Het wel en wee van kermisborrels was de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Het zou stevig aan banden worden gelegd. Dat valt reuze mee.
‘Kermisborrels voor meer dan 75 personen moeten als evenement bij de gemeente worden aangemeld. Dat is niet nieuw. Als de regels worden nageleefd mogen de borrels gewoon doorgang vinden. Alcoholmatiging krijgt extra de aandacht. Sinds de minimale leeftijd voor het nuttigen van alcohol is verhoogd naar 18 jaar, is dat juist nu nodig. En ik moet zeggen, dat gaat steeds beter.’

Blaastesten
‘We experimenteren met blaastesten. Onlangs namen we in Wognum bij ruim 300 kinderen beneden de 18 jaar een blaastest af. Maar 35 hadden een te hoog promillage. En dat hadden ze al vóór ze het café binnen gingen wat betekent dat de verantwoording die ouders en verzorgers thuis voelen, nog aanscherping verdient.’
Er is absoluut geen sprake van inperking van kermisborrels. Maar we geven een signaal af met betrekking tot alcoholgebruik. Om onze jongeren vooraf te beschermen en overlast en agressie tegen te gaan.

Samen kermis behouden
Burgemeester Streng erkent de waarde van zijn ambt, maar relativeert het ook. ‘Als boegbeeld leg ik een steen in de rivier. Daarna moet een ieder het zelf oppakken. Op een natuurlijke manier. Een positieve verandering zit in de mensen zelf. We zijn allemaal onderdeel van de samenleving, als één geheel. Als je dat begrijpt, is de afstand weg. Dan kunnen we samen goede dingen doen. En behouden wat goed is. Zoals kermis. Dit historische feest gaat om de ontmoeting en de ontlading, niet om het zuipen. De onderlinge verbondenheid is het belangrijkste en juist dat mag niet verloren gaan. Waar je ook woont, werkt of feest viert, ik roep iedereen op om het behoud van kermis samen te dragen. Dan verandert er weinig en blijft het plezier als vanouds.

Zijn waterglas is leeg. Hij moet weer verder. Ik vraag hem of een bezoek aan kermis Wervershoof nog in de lijn der verwachting ligt. ‘Jazeker, ik drink graag her en der een drankje en maak een praatje met de aanwezigen. Maar waar precies, dat blijft een verrassing.’